MÁY ĐỌC SÁCH KINDLE

Giảm

34 %

Kindle PaperWhite Gen 3 - 2018 (Like New)
2.800.000VND 1.850.000VND

Giảm

5 %

All new Kindle Gen 10 - 2020 (8GB) Like New
1.950.000VND 1.850.000VND

Giảm

21 %

Kindle Paperwhite Gen 10 - 2020 (8GB) Like New
2.990.000VND 2.350.000VND

Giảm

11 %

Kindle Paperwhite 5  (11th Gen) – 2021 8GB
4.500.000VND 3.990.000VND

Giấc Mơ Của Một Đại Đế

Cập nhật lúc 15:54:51 ngày 14-08-2020

Sau khi dân I-sơ-ra-ên vào trong đất hứa Ca-na-an, trải qua ba vương triều thịnh trị nhất trong lịch sử của I-sơ-ra-ên, thì vì sự phạm tội thờ hình tượng của Vua Sa-lô-môn vào lúc cuối đời, mà sau khi ông qua đời, Thiên Chúa đã phân rẽ nước I-sơ-ra-ên thành hai vương quốc vào năm 930 TCN. Vương quốc phía bắc, bao gồm 10 chi phái, giữ nguyên tên là I-sơ-ra-ên; vương quốc phía nam, bao gồm hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min, lấy tên là Giu-đa. Sau khi bị phân rẽ thành hai vương quốc, dân I-sơ-ra-ên thuộc hai vương quốc vẫn tiếp tục phạm tội, chống nghịch Thiên Chúa. Vào năm 722 TCN, vương quốc I-sơ-ra-ên đã bị xóa tên bởi Đế quốc A-sy-ri và vào năm 587 TCN, vương quốc Giu-đa đã bị xóa tên bởi đế quốc Ba-by-lôn, còn gọi là đế quốc Canh-đê. Ba-by-lôn là tên kinh đô của đế quốc, còn Canh-đê là tên của dân tộc. Dân tộc Canh-đê và dân tộc I-sơ-ra-ên đều ra từ Sem, con trai út của Nô-ê.

Trước khi chính thức xoá tên vương quốc Giu-đa, thì vào năm 606 TCN, Vua Nê-bu-cát-nết-sa Đệ Nhị (Nebuchadnezzar II) của đế quốc Ba-by-lôn đã đem quân đánh chiếm thành Giê-ru-sa-lem, trừng phạt Vua Giê-hô-gia-kim của vương quốc Giu-đa, về tội liên minh với đế quốc Ai-cập chống lại đế quốc Ba-by-lôn. Thánh Kinh chép về cuộc chiến này như sau:

Trong đời của ông, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, xâm lấn. Giê-hô-gia-kim thần phục người trong ba năm, rồi ông đổi ý và phản nghịch người.” (II Các Vua 24:1).

Năm thứ ba của triều đại Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, thì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến thành Giê-ru-sa-lem và bao vây. Chúa phó Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và một số vật dụng của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Người đem các vật dụng ấy về đất Si-nê-a, vào đền của thần mình, để trong kho của thần mình.” (Đa-ni-ên 1:1-2).

Vua Nê-bu-cát-nết-sa cũng truyền lệnh cho thái giám trưởng của mình là Át-bê-na, bắt những thanh niên tài giỏi, có học và xinh đẹp trong vòng quý tộc của xứ Giu-đa, mang về phục vụ trong cung điện Ba-by-lôn, mở đầu cho thời kỳ 70 năm lưu đày của dân I-sơ-ra-ên. Trong số những người bị bắt đó, có một người tên là Đa-ni-ên và ba người bạn của ông. Vua Nê-bu-cát-nết-sa chuộng tài của Đa-ni-ên và ba người bạn của ông, nên cắt cử họ đứng chầu trước mặt vua trong vai trò cố vấn (Đa-ni-ên 1:3-21), và sau đó, giao quyền cai trị kinh đô Ba-by-lôn cho ba người bạn của Đa-ni-ên.

Vào năm thứ nhì của triều đại Nê-bu-cát-nết-sa thì có một biến cố quan trọng xảy ra, được chính tay Đa-ni-ên ghi lại trong Thánh Kinh, sách Đa-ni-ên, đoạn 2, như sau:

1 Trong năm thứ nhì của triều đại Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-cát-nết-sa mơ thấy các chiêm bao, thì tâm thần của ông bối rối, và ông bị mất ngủ.

2 Vì thế, vua truyền gọi các thuật sĩ, các nhà chiêm tinh, các phù thủy, và những người Canh-đê, để giải nghĩa các chiêm bao cho vua. Họ đến, đứng trước vua.

3 Vua nói với họ: Ta đã mơ thấy một chiêm bao, và tâm thần ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó.

4 Những người Canh-đê nói với vua bằng tiếng A-ra-mai rằng: Hỡi vua! Chúc vua sống mãi! Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ của vua, và chúng tôi sẽ giải nghĩa.

5 Vua trả lời và nói với những người Canh-đê: Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó và giải nghĩa nó, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà của các ngươi sẽ trở nên đống phân.

6 Nhưng nếu các ngươi tỏ ra giấc chiêm bao và lời giải nghĩa, thì các ngươi sẽ được các sự ban cho, các phần thưởng, và sự vinh quang lớn từ nơi ta. Vậy, hãy tỏ cho ta giấc chiêm bao và lời giải nghĩa.

7 Họ lại đáp lời và nói: Xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ của vua, và chúng tôi sẽ giải nghĩa.

8 Vua trả lời và nói: Ta biết chắc các ngươi tìm cách để kéo dài thời gian, bởi vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta.

9 Nhưng, nếu các ngươi không tỏ cho ta biết giấc chiêm bao, thì chỉ có một luật cho các ngươi cho đến khi thời gian sẽ thay đổi, vì các ngươi đã đồng ý với nhau đem những lời dối trá, bậy bạ mà nói trước ta. Vậy, hãy nói với ta giấc chiêm bao, thì ta sẽ biết rằng, các ngươi có thể tỏ cho ta biết ý nghĩa.

10 Những người Canh-đê đáp lời trước vua và nói: Chẳng có một người nào trên đất mà có thể tỏ ra việc của vua. Vậy nên, chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào hỏi những việc như vậy nơi một thuật sĩ, hay một nhà chiêm tinh, hay một người Canh-đê nào.

11 Sự mà vua yêu cầu là một sự hiếm có, và không một ai khác có thể tỏ nó ra trước vua, ngoại trừ các thần linh là những đấng không ở với loài xác thịt.

12 Vậy nên, vua tức giận và nổi cơn thịnh nộ, truyền lệnh tiêu diệt tất cả những nhà thông thái của Ba-by-lôn.

13 Vì thế, chiếu chỉ được ban ra để giết những nhà thông thái. Người ta tìm Đa-ni-ên và các bạn của ông để giết.

14 Bấy giờ, Đa-ni-ên, với sự thận trọng và khôn khéo, đáp lời A-ri-ốc, đội trưởng quân cận vệ của vua, là người đã đi ra để giết những nhà thông thái của Ba-by-lôn.

15 Ông đáp lời và nói với A-ri-ốc, trưởng quan của vua: Sao lại có chiếu chỉ khẩn cấp ấy từ vua? Vậy, A-ri-ốc kể cho Đa-ni-ên rõ sự việc.

16 Đa-ni-ên đi vào, xin vua cho ông một thời gian, để ông sẽ tỏ cho vua lời giải nghĩa.

17 Kế đó, Đa-ni-ên trở về nhà mình, và tỏ sự ấy cho các bạn của mình là: Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria,

18 để họ cầu xin sự thương xót của Thiên Chúa ở trên trời, liên quan đến sự kín nhiệm này, để cho Đa-ni-ên và các bạn của ông không bị diệt với những nhà thông thái khác của Ba-by-lôn.

19 Vậy, sự kín nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong một sự hiện thấy ban đêm. Và Đa-ni-ên tôn vinh Thiên Chúa ở trên trời.

20 Đa-ni-ên cất tiếng thưa: Nguyện danh Thiên Chúa được tôn vinh từ đời này qua đời kia! Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.

21 Ngài thay đổi thì giờ và mùa. Ngài bỏ và lập các vua. Ngài ban sự khôn ngoan cho những nhà thông thái, và ban tri thức cho những người hiểu biết.

22 Ngài tỏ ra những sự sâu xa và kín nhiệm. Ngài biết những gì ở trong sự tối tăm, và sự sáng ở với Ngài.

23 Hỡi Thiên Chúa của các tổ phụ tôi! Tôi cảm tạ và tôn vinh Ngài, Đấng đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền năng, và đã khiến cho tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, vì Ngài đã tỏ ra cho chúng tôi việc của vua.

24 Vậy, Đa-ni-ên đi đến với A-ri-ốc, là người vua đã truyền cho diệt những nhà thông thái của Ba-by-lôn. Ông đến và nói với người như sau: Đừng diệt những nhà thông thái của Ba-by-lôn. Hãy đưa tôi vào trước vua, và tôi sẽ tỏ cho vua sự giải nghĩa.

25 Bấy giờ, A-ri-ốc vội vàng đem Đa-ni-ên đến trước vua, và thưa như sau: Tôi đã tìm thấy một người trong dân Giu-đa bị bắt làm phu tù, người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa.

26 Vua đáp lời và nói với Đa-ni-ên, là người được gọi là Bên-tơ-xát-sa: Có phải ngươi có thể tỏ cho ta biết giấc chiêm bao ta đã thấy và lời giải nghĩa?

27 Đa-ni-ên đáp lời và nói trước sự hiện diện của vua: Sự kín nhiệm mà vua đã hỏi, thì những nhà thông thái, những nhà chiêm tinh, những thuật sĩ, và những thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được.

28 Nhưng có một Thiên Chúa ở trên trời tỏ ra những sự kín nhiệm; và đã cho Vua Nê-bu-cát-nết-sa biết những điều sẽ xảy ra trong những ngày sau. Giấc chiêm bao của ngài và các sự hiện thấy của đầu ngài trên giường mình là như thế này:

29 Hỡi vua! Những tư tưởng của ngài đến trên giường của Ngài về những sự xảy ra sau này. Đấng bày tỏ sự kín nhiệm đã cho ngài biết những sự sẽ xảy ra.

30 Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan hơn người sống nào; nhưng để giải nghĩa cho vua biết, và để ngài biết những ý tưởng của lòng mình.

31 Hỡi vua! Ngài nhìn xem, và này, có một pho tượng lớn. Pho tượng lớn đó rực rỡ lạ thường, đứng trước ngài, và có hình dạng dữ tợn.

32 Đầu pho tượng này bằng vàng ròng; ngực và các cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng;

33 các chân bằng sắt; các bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét.

34 Ngài nhìn cho đến khi có một khối đá chẳng phải bởi tay đục ra, đập vào các bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho nó bị tan nát.

35 Bấy giờ, sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, và bị gió đùa đi, chẳng tìm được nơi nào cho chúng nó. Nhưng khối đá đã đập vào pho tượng thì trở thành một núi lớn và làm đầy khắp đất.

36 Đó là giấc chiêm bao. Bây giờ, chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước vua.

37 Hỡi vua! Ngài là vua của các vua, vì Thiên Chúa trên trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền lực, sức mạnh, và sự vinh quang,

38 đã trao trong tay ngài những con cái loài người ở bất cứ nơi nào, những thú đồng và những chim trời, và đã làm cho ngài thành người cai trị hết thảy. Ngài là cái đầu bằng vàng ấy.

39 Sau ngài, sẽ có một vương quốc khác nổi lên, kém hơn ngài; rồi một vương quốc thứ ba, tức là đồng, vương quốc ấy sẽ cai trị khắp đất.

40 Vương quốc thứ tư sẽ mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật. Như sắt nghiền nát mọi sự, nó sẽ nghiền nát và đập vỡ.

41 Còn như ngài đã thấy các bàn chân và các ngón chân một phần bằng đất sét, một phần bằng sắt; ấy là một vương quốc sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nó sẽ có sức mạnh của sắt, như ngài đã thấy sắt lẫn với đất sét.

42 Các ngón chân một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét, thì vương quốc đó cũng một phần mạnh và một phần bị vỡ.

43 Như ngài đã thấy sắt lẫn với đất sét, chúng nó sẽ lẫn lộn với nhau bởi giống của loài người; nhưng chúng sẽ không dính cùng nhau, cũng như sắt không trộn với đất sét.

44 Trong đời của các vua này, Thiên Chúa trên trời sẽ dựng nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt. Vương quốc ấy không bao giờ bị để lại cho một dân tộc khác. Nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các vương quốc kia; nó sẽ đứng cho đến đời đời;

Đánh giá (0)

Viết đánh giá

Họ và tên:

Đánh giá của bạn:

Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!
Bình chọn:

MÁY ĐỌC SÁCH KINDLE

Giảm

34 %

Kindle PaperWhite Gen 3 - 2018 (Like New)
2.800.000VND 1.850.000VND

Giảm

5 %

All new Kindle Gen 10 - 2020 (8GB) Like New
1.950.000VND 1.850.000VND

Giảm

21 %

Kindle Paperwhite Gen 10 - 2020 (8GB) Like New
2.990.000VND 2.350.000VND

Giảm

11 %

Kindle Paperwhite 5  (11th Gen) – 2021 8GB
4.500.000VND 3.990.000VND

Giảm

17 %

Kindle Paperwhite 5  (11th Gen) – 2021 32GB
5.800.000VND 4.790.000VND

MÁY ĐỌC SÁCH LIKE NEW

Giảm

34 %

Kindle PaperWhite Gen 3 - 2018 (Like New)
2.800.000VND 1.850.000VND

Giảm

5 %

All new Kindle Gen 10 - 2020 (8GB) Like New
1.950.000VND 1.850.000VND

Giảm

21 %

Kindle Paperwhite Gen 10 - 2020 (8GB) Like New
2.990.000VND 2.350.000VND

Giảm

10 %

kindle 3 keyboard
1.950.000VND 1.750.000VND

Giảm

24 %

All New Kindle Oasis 3 - 2020 (8GB) LiKe New
6.750.000VND 5.100.000VND

Giảm

30 %

Pin Dành Cho Kindle PaperWhite 2 & 3
500.000VND 350.000VND

Giảm

15 %

Pin Dành Cho Kindle Papewhite gen 4
650.000VND 550.000VND

Sản phẩm khuyến mãi

Giảm

5 %

All new Kindle Gen 10 - 2020 (8GB) Like New
1.950.000VND 1.850.000VND

Giảm

24 %

All New Kindle Oasis 3 - 2020 (8GB) LiKe New
6.750.000VND 5.100.000VND

Giảm

19 %

Bao Da All New Kindle Oasis 3- 2020
490.000VND 399.000VND

Giảm

34 %

Bao Da Kindle Paperwhite 5 (11th Gen) – 2021
450.000VND 299.000VND

Giảm

29 %

Bao Da Kindle PaperWhite Gen 10 - 2020
350.000VND 249.000VND

Giảm

15 %

Dây Cáp Cáp Type-C Chính Hãng Cho Kindle
350.000VND 299.000VND

Giảm

20 %

Dây Cáp Kindle (Zin Amazon)
250.000VND 199.000VND

Giảm

10 %

kindle 3 keyboard
1.950.000VND 1.750.000VND

Giảm

17 %

Kindle Paperwhite 5  (11th Gen) – 2021 32GB
5.800.000VND 4.790.000VND

Giảm

11 %

Kindle Paperwhite 5  (11th Gen) – 2021 8GB
4.500.000VND 3.990.000VND

Giảm

29 %

Kindle Paperwhite Gen 10 - 2020 (8GB)
4.190.000VND 2.990.000VND